slot88 slot gacor sbobet
Intro – iGREAT

Konsultasi Penyelidikan

IYRES turut menawarkan perkhidmatan konsultasi penyelidikan kepada pelanggan.

Piagam Penyelidikan

Pengiktirafan MS ISO 9001:2018

Proses Pelaksanaan Penyelidikan

IYRES menjalankan proses pelaksanaan penyelidikan dibawah piawaian Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2018 dan Piagam Penyelidikan IYRES bagi memastikan proses ini berlangsung dengan baik dan berkualiti.

LANGKAH 1

Penyediaan kertas konsep atau kertas cadangan pelaksanaan kajian.

LANGKAH 2

Pembentukan instrumen kajian seperti soalan, protokol temu bual dan lain-lain berkaitan.

LANGKAH 3

Mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Etika Penyelidikan IYRES bagi mendapatkan kelulusan pelaksanaan kajian seperti instrumen kajian, tatacara penyelidikan dan lain-lain berkaitan.

LANGKAH 4

Pelaksanaan kajian rintis bagi menguji instrumen yang dihasilkan.

LANGKAH 5

Pelaksanaan pengumpulan data secara kerja lapangan, perbincangan kumpulan berfokus, temu bual dan lain-lain kaedah bersesuaian.

LANGKAH 6

Menganalisis data yang telah diperolehi.

LANGKAH 7

Penulisan laporan kajian.

LANGKAH 8

Pembentangan hasil penyelidikan kepada Pengurusan Tertinggi IYRES atau mana-mana pihak yang berkepentingan bagi mengesahkan hasil kajian.

LANGKAH 9

Percetakan atau penerbitan laporan atau buku kajian bagi tujuan penyebarluasan.

Piagam Penyelidikan

01.

Berjanji melaksanakan penyelidikan, perkhidmatan penyelidikan dan bertindak sebagai Think Tank mengikut polisi integriti dan etika penyelidikan. 

02.

Memastikan perancangan dan pelaksanaan penyelidikan adalah berlandaskan kepada keperluan penyelidikan.  

03.

Memastikan misi pelaksanaan penyelidikan adalah untuk memberi keutamaan kepada pembangunan belia dan masyarakat.  

04.

Memastikan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan penyelidikan mematuhi peraturan, dasar, prosedur dan ISO pengurusan kewangan dengan telus dan bertanggungjawab.  

05.

Memastikan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan penyelidikan berlandaskan undang-undang dan mempunyai akauntabiliti kepada stakeholder dan pihak yang terlibat dengan pembangunan belia.  

06.

Memastikan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan penyelidikan tidak memihak dan bertolak ansur kepada mana-mana pihak secara individu/ organisasi. 

07.

Memastikan hasil penyelidikan tidak menyembunyikan apa-apa fakta, bersifat tulen, telus dan tidak berkepentingan. 

08.

Memastikan penghasilan hasil penyelidikan/ data yang mempunyai integriti dan bertanggungjawab menginterpretasikan hasil penyelidikan/ data secara tepat.

Permohonan Perundingan Penyelidikan

    ms_MY
    online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore